Trevarefabrikk bruker teak fra Burma

Gilje Tre på Moi bruker Burma-teak i ytterdører. Selv om norskregelverk tillater bruk av teaken, har statsminister Kjell MagneBondevik oppfordret til boikott.