«Stena Don» døpt

Ingen av gjestene så ut til å bekymre seg over at det var et overskridelsesprosjekt de var kommet for å feire. Og at boreriggen «Stena Don» er en viktig årsak til Kværners dårlige likviditet.