Sjøfolk i budsjettstrid

Regjeringa vil fjerna lønnsrefusjonsordninga til norske forsyningsskip i offshoreindustri. Dette skapar uvisse for 1500 arbeidsplassar til sjøs i Rogaland og Sunnhordland.