Nedgang for Sandnes Sparebank

Sandnes Sparebank hadde per tredje kvartal eit driftsresultat før skatt på 85 millionar kroner. Det er ein nedgang på nesten 20 millionar samanlikna med same periode i fjor. Administrerande direktør i Sandnes Sparebank, Jon Ledaal, er ikkje uroa.