1800 jobbar kan forsvinna fra Hydro på Karmøy

Milliardinvesteringar som måtte utebli fra aluminiumsverket Hydropå Karmøy dei næraste åra kan få enda meir dramatiske konsekvensarenn tidlegare rekna med.