Risa frykter lovløse tilstander

Klubbformann Einar Risa på Rosenberg frykter lovløse tilstander på arbeidsmarkedet når Polen og de baltiske landene går inn i EU.