SAS grunnleggende uenig med Konkurransetilsynet

SAS er grunnleggende uenig med Konkurransetilsynet om hvorfor SAS ikke får kjøpe aksjemajoriteten i Braathens, og stiller seg undrende til at tilsynet har lagt så liten vekt på Braathens økonomi.