Barnevernet vil gi onkelen omsorgsretten i India-saken

Både barnevernet og foreldrene skal være enige om å gi omsorgsretten for de to barna til deres onkel i India.