• Kombinasjonen av dårleg fysisk form og krevjande fysisk arbeid tredoblar risikoen for å døy av hjartesjukdom. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tungt arbeid og dårleg form aukar dødsrisikoen

Kombinasjonen av dårleg fysisk form og krevjande fysisk arbeid tredoblar risikoen for å døy av hjartesjukdom.