• Situasjonen i jordbruksoppgjøret blir neppe avklart før fredag.

Usikkert om bøndene vil forhandle med staten

Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag har fredag ettermiddag ikke avklart om de vil forhandle med staten.