Bøndenes priser raser - men ikke for forbrukerne

I løpet av de siste 25 årene har prisene på norske bønders varer gått kraftig ned, uten at forbrukerne har merket noe til det. Fortjenesten beholdes nemlig av matvarekjedene.