Forbudt å fiske ål i år

Fiskeridepartementet har bestemt at det skal være forbudt å fiske etter ål i år.