Widerøe med enda et bra årsresultat

Widerøe er fortsatt en god bidragsyter til SAS’ konsernregnskap. For 2010 er det regionale selskapets overskudd på 162,3 millioner kroner, og det er over 115 millioner kroner mer enn for 2009.