Sykefraværet ned i industrien

Ferske tall viser at sykefraværet i norsk industri gikk ned fra 5,7 prosent i 2009 til 4,9 prosent i 2010.