• Mange flere unge får nå nei til førstehjemslån, fordi de ikke klarer å innfri kravene til egenkapital. Scanpix

Færre får førstehjemslån

Bare i februar utbetalte Sparebank 1 SR-Bank 25 prosent færre førstehjemslån enn samme måned i fjor. En stor del av årsaken er at de unge ikke har nok egenkapital.