• - Den største utfordringen for næringslivet i Rogaland, og særlig innenfor oljå, er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, sier regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland.

- Kjempeutfordring å skaffe nok fagfolk

— Den største utfordringen for næringslivet i Rogaland, og særlig innenfor oljå, er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, sier regiondirektør Hallvard Ween i NHO Rogaland.