• I løpet av sommeren har det vært noen medieoppslag hvor det er satt spørsmålstegn ved rettssikkerheten ved dagens klageording i skatteetaten. Nordli Katrine/Aftenposten

Hva skjer når du klager på skatten?

Skattedirektoratet selv har sett at det er svakheter ved dagens ordning og har nå kommet med forslag om endringer i klageordningen, sier Anne Tengs-Pedersen i KPMG Law Advokatfirma, ekspert på skatterett.