Rør knakk på Dolphin-rigg

Gransking er satt i gang etter at stigerøret knakk på riggen «Bideford Dolphin» som borer for Hydro.