Særlig viktig for de som har vært syke

I løpet av mai får du tilsendt årsoppgave for fripolisene dine. — En god anledning til å skaffe seg oversikt, sier Janne Garvik.