KLP Forsikring kutter korrupte oljeselskaper

KLP Forsikring stryker Exxon Mobil og Marathon Oil fra investeringslisten, på grunn av korrupsjon.