Får resultat gjennom mennesker

Byggefirmaet O. Torjussen & Sønner ser nå resultatene av ekstern hjelp til å utvikle sine ansatte innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).