SR-Bank kjøper i Gruppen

FöreningsSparbanken har henvendt seg til SpareBank 1-bankene med ønske om å redusere sitt aksjeinnehav i SpareBank 1 Gruppen AS til under svensk konsolideringsgrense.