• Pål Christensen.

Én av fire studenter plages av studiene

Én av fire studenter oppgir studiesituasjonen som årsak til psykiske plager.