Store fusjoner presser seg fram

Toppsjefene i både Shell og Halliburton mener mye taler for flere gigantfusjoner for oljeselskapene.