Festene forteller om du er inn eller ut på ONS

Invitasjonene du har mottatt forteller om du er inn eller ut i oljå.