Nordsjødykkerne ber Stortinget endre kompensasjonen

Nordsjødykkeralliansen sendte i helgen ut brev til allestortingsrepresentantene der de ber om at det forslaget somforeligger om kompensasjon til dykkerne, nedstemmes.