Trivsel holder ansatte friske

Sjeflege Signy Midtbø Riisnes viser mer enn gjerne framoljeselskapets fraværstall. Statoil inngikk avtale med sine ansatteom såkalt inkluderende arbeidsliv i juli 2002, og allerede levereravtalen resultater i form av færre sykemeldinger og korterefraværsperioder.