Startskot for CO2-reinsing

Arbeidet med etablering av reinseanlegg for CO2 på Kårstø skal setjast i gang straks. Først skal tidsperspektiv og kostnader avklarast. Målet til regjeringa er å ha anlegget klart innan 2009.