Nordsjø-overvåkingen skal overføres fra Sola til Bodø

Avinor vil innen sommeren flytte trafikkovervåkingen avhelikopterflygingene i Nordsjøen fra Sola til Bodø. Det kan svekkesikkerheten.