A-pressen med rekordresultat

A-pressen oppnådde sitt beste resultat noensinne i 2003. Et resultat på 115 millioner kroner før skatt er en framgang på 20 millioner fra året før. TV 2-investeringen bidro til å trekke resultatet opp.