Hun vil bli UiS-rektor

Aslaug Mikkelsen, professor i endrings— ledelse, ønsker å lede UiS.