Mange unge vil ta landbruksutdanning

Søkningen til Øksnevad videregående skole slår alle rekorder. Då søknadsfristen gjekk ut, var det heile 96 primærsøkjarar til 72 ledige plasser til grunnkurs naturbruk.