- Reformskole tragisk for svake elever

Harald Høie, høyskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Stavanger(HiS), har sammenlignet karakterer på skoler han mener har drevetmed utstrakt bruk av prosjektarbeid og elevstyring med skoler somhar undervist på mer tradisjonelle måter.