Arbeidsledige snapper sommerjobber

På grunn av den høye arbeidsledigheten har unge større vanskeligheter med å få jobb i sommer.