Forebygging blir viktigst for Arbeids- tilsynet

150.000-200.000 arbeidstakere er borte fra jobben hver dag. Nå er hovedsatsingen til Arbeidstilsynet forebygging for å få dette antallet kraftig ned.