Klart for reinare og større Troll

Hos ABB i Haugesund ligg to modular på lekter klar til utskiping. Vel framme og installert skal Troll A bli den aller første plattforma som får rein elkraft via kabel frå land.