Hun organiserer tjenerskapet i Norge

Eli Ljunggren i Hotell— og restaurantarbederforbundet er ikke så opptatt av tidligpensjon for 62-åringer. Hennes medlemmer blir uførepensjonister i 40-årsalderen.