- OFS spelar på framandfrykt

Nopef-leiar Leif Sande tok i sin landsmøtetale eit kraftig oppgjer med konkurrenten Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og deira kamp mot utlendingar på norsk sokkel.