Rekordresultat fra driften

Statoil ASA hadde i tredje kvartal 2004 et resultat før finans,andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 16,1 milliarderkroner, 32 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Resultat peraksje var 2,69 kroner i tredje kvartal mot 1,98 kroner i tredjekvartal 2003.