Større egenandeler

Vi betaler stadig større egenandeler. Regjeringen forslår også å øke satsene med 8 prosent fra årsskiftet. Men egenandelen for reise frem og tilbake for pasienter som velger et annet sykehus enn det de hører til, under ordningen med fritt sykehusvalg, foreslås økt fra 440 kroner til 800 kroner. Dette er et forsøk på å få færre til å velge et sykehus utenfor sitt distrikt.