Svart arbeid blir mindre akseptert

Statistikk som skattedirektør Bjarne Hope tirsdag la fram på enkonferanse i Stavanger, tyder på at folk flest får mindre og mindretil overs for svart arbeid.