Gassrike Statoil vil produsere mer

Statoil har ambisjoner om å produsere mer fra Troll-feltet for å dekke britenes enorme behov for gass. Barentshavet skal dekke gassbehovet i framtiden.