Skaffer også jobb til de over 50

— Nå har også 50-åringer en sjanse på arbeidsmarkedet, og det er en gledelig utvikling, sier daglig leder Finn-Einar Mæle i Finnpersonal og Rekruttering.