- Må unngå lønnsnemnd

De streikende i energisektoren fikk allerede første dag en rekke dispensasjonssøknader i fanget. De må jobbe effektivt i forhold til liv— og helsebegrepet for å unngå tvungen lønnsnemnd.