Første HiS-professor i ernæringsvitenskap

Høgskolen i Stavanger får et nytt professorat, øremerket kvinner. Regjeringen har nå fordelt 20 slike kvinneprofessorater på landsbasis.