200 millioner til forskning i næringslivet

Fra 1. juli skal Næringsdepartementet fordele 200 millioner kroner til bedrifter som vil satse på forskning og utviklingen.