Færrest ledige i Rogaland

Arbeidsledigheten i Norge kryper opp mot tre prosent. Rogaland har færrest ledige med 1,8 prosent.