- Hva vil vi med sentrum?

— «Alle» vil ha fin Langgate, men «ingen» vil handle der.