Krever færre lekkasjer

OD og oljenæringen skal sette konkrete mål for å redusere antall gasslekkasjer på sokkelen.