Hydro-kontrakt til Halliburton

Oljeserviceselskapet Halliburton har fått en treårskontrakt verd 120 millioner dollar på boreservice på Hydros Oseberg Sør og Oseberg J. Kontrakten inkluderer retningsboring, målinger og logging under boring, logging av borevæske og tilførsel av borehoder.